Przyłącza sieci

Zastosowanie:

Przyłącza sieci to w dużym uproszczeniu połączenie instalacji wewnętrznych w danym budynku z siecią zewnętrzną. Bardzo często wykonywane są przez operatora sieci czy też dystrybutora danego medium. Zdarza się jednak konieczność wykonania ich we własnym zakresie, zwłaszcza przy skomplikowaniu formalno-prawnym kwestii własnościowych lub technologicznych oraz przy większych dystansach.

 

Zakres:

Zakres prac i materiałów wykonania przyłączy uzależniony jest od medium, którego dotyczy oraz koncepcji jego doprowadzenia w obręb budynku. Oprócz samych przewodów uwzględnić należy studzienki rewizyjne, zasuwy oraz aparatura balansująca i gwarantująca prawidłową pracę sieci i instalacji.

 

Technologia:

Technologia wykonania przyłączy uzależniona jest od medium, którego dotyczy. Dla przykładu sieć ciepłownicza ułożona będzie z preizolowanych rur PE, sieć wodociągowa z rur stalowych lub PE, przyłącze kanalizacyjne z PCV etc.

 

 

 

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem przyłącza sieci >> Dane teleadresowe .

 

 
Copyright © PPHU HYDROTERM, ul. Wojska Polskiego 30A, 16-400 Suwałki